Ansible Roles (deel 1)

Om Ansible nog beter te gebruiken is het gebruik van Roles aan te raden. Met roles kunnen onafhankelijke collecties van taken, variabelen, templates, bestanden en modules worden gemaakt. In mijn voorbeeld wil ik een x aantal webservers installeren met php welke de bestanden van een NFS share halen en daarbij […]

Ansible playbooks

Om lekker met Ansible te kunnen werken is het gebruik van playbooks aan te raden. Een eenvoudig playbook, met toch een aantal leuke features kan er als volgt uit zien: — # Test playbook – hosts: ‘{{ myhosts }}’ remote_user: ansible become: yes become_method: sudo connection: ssh gather_facts: ‘{{ gather […]