HAProxy als reverse proxy met multiple subdomains

In 1 van mijn vorige blogs heb ik een Ansible role aangemaakt voor het installeren van een HAProxy. Met HAProxy kun je een systeem bouwen waarin een website of een tcp stream geproxied en/of geloadbalanced kan worden.
Het wordt pas ingewikkeld als je meerdere websites met zowel http als https wil gaan proxien, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een wildecard certificaat.
Toch is dat met HAProxy prima te doen. Je kunt er zelfs dan ook een loadbalancer aanhangen. De onderstaande haproxy.cfg laat zien hoe je dat kan doen:

#---------------------------------------------------------------------
# Global settings
#---------------------------------------------------------------------
global
  # to have these messages end up in /var/log/haproxy.log you will
  # need to:
  #
  # 1) configure syslog to accept network log events. This is done
  #  by adding the '-r' option to the SYSLOGD_OPTIONS in
  #  /etc/sysconfig/syslog
  #
  # 2) configure local2 events to go to the /var/log/haproxy.log
  #  file. A line like the following can be added to
  #  /etc/sysconfig/syslog
  #
  #  local2.*            /var/log/haproxy.log
  #
  log     127.0.0.1 local2

  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon

  # turn on stats unix socket
#  stats socket /var/lib/haproxy/stats

#---------------------------------------------------------------------
# common defaults that all the 'listen' and 'backend' sections will
# use if not designated in their block
#---------------------------------------------------------------------
defaults
  mode          http
  log           global
  option         httplog
  option         dontlognull
  option http-server-close
  option forwardfor    except 127.0.0.0/8
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000
#---------------------------------------------------------------------
# Enable stats http://192.168.1.1:55555/haproxy?stats
#---------------------------------------------------------------------
listen stats  192.168.1.1:55555
    mode      http
    log       global

    maxconn 10

    clitimeout   100s
    srvtimeout   100s
    contimeout   100s
    timeout queue  100s

    stats enable
    stats hide-version
    stats refresh 30s
    stats show-node
    stats auth admin:ChangeThisPassword
    stats uri /haproxy?stats

#--------------------------------------------------------------------
# https frontend
#--------------------------------------------------------------------

frontend https-in
  bind *:443 ssl crt /etc/ssl/fullchain.pem
  acl host_s_server1_local_net hdr(host) -i server1.local.net
  acl host_s_server2_local_net hdr(host) -i server2.local.net
  acl host_s_server3_local_net hdr(host) -i server3.local.net

  use_backend s.server1.local.net if host_s_server1.local.net
  use_backend s.server2.local.net if host_s_server2.local.net
  use_backend s.server3.local.net if host_s_server3.local.net
#-------------------------------------------------------------------- 
# http frontend 
#-------------------------------------------------------------------- 

frontend http-in
  bind *:80
  acl host_server1_local_net hdr(host) -i server1.local.net
  acl host_server2_local_net hdr(host) -i server2.local.net 
  acl host_server3_local_net hdr(host) -i server3.local.net
  
  use_backend server1.local.net if host_server1_local_net
  use_backend server2.local.net if host_server2_local_net
  use_backend server3.local.net if host_server3_local_net
#---------------------------------------------------------------------
# round robin balancing between the various backends
#---------------------------------------------------------------------


# server1

backend s.server1.local.net
  mode http
  balance	roundrobin
  option 	httpclose
  option 	forwardfor
  server   server1.local.net1 server1.local.net:443 check ssl verify none

backend server1.local.net
  mode http
  balance	roundrobin
  server   server1.local.net1 server1.local.net:80 check

# server2

backend s.server2.local.net
  mode http
  balance roundrobin
  option httpclose
  option forwardfor
  server server2.local.net1 server2.local.net:443 check ssl verify none

backend server2.local.net
  mode  http
  balance roundrobin
  server server2.local.net1 server2.local.net:80 check

# server3

backend s.server3.local.net
  mode http
  balance roundrobin
  option httpclose
  option forwardfor
  server server3.local.net1 server3.local.net:443 check ssl verify none

backend server3.local.net
  mode  http
  balance roundrobin
  server server3.local.net1 server3.local.net:80 check

Hierbij zetten we de wildcard in de fullchain.pem file en daar stoppen we dus de fullchain in (key en certificaten). Wel moet je nog een aantal aanpssingen doen. Aangezien we graag statistieken willen hebben gaan we eerst dit onderdeel aanpassen:
Regel 54: Achter listen passen wehet ip adres aan van de haproxy server
Regel 69: We passen de inlognaam en het wachtwoord aan om toegang te krijgen tot de stats

Hierna kun je onder https frontend en http frontend de host namen aanpassen.

acl host_s_server1_local_net hdr(host) -i server1.local.net

Dit betekend dat als server1.local.net in de header als host staat we gebruik gaan maken van de variable host_s_server1_local_net

use_backend s.server1.local.net if host_s_server1.local.net

Dit betekend dat we vanaf de frontend gebruik gaan maken van backend s.server1.local.net, als de variable host_s_server1.local.net gebruikt wordt. Hiermee sturen we dus feitelijk de server van de frontend naar de backend.

# server1

backend s.server1.local.net
  mode http
  balance roundrobin
  option httpclose
  option forwardfor
  server   server1.local.net1 server1.local.net:443 check ssl verify none

backend server1.local.net
  mode http
  balance roundrobin
  server   server1.local.net1 server1.local.net:80 check

Dit is het backend gedeelte welke we voor elke host 1 aanmaken. Het eerste gedeelte is de forward via https, het tweede gedeelte via http.
Zoals je kunt zien staat ook de loadbalancer aan (roundrobin). Dit is om in de toekomst ook nog te kunnen load balancen. Dit kunnen we doen door zowel in het http als in het https gedeelte een nieuwe server toe te voegen.
Voor https:

server   server1.local.net2 server1b.local.net:443 check ssl verify none

Voor http:

server   server1.local.net2 server1b.local.net:80 check

Als je alles ingesteld hebt kun je haproxy starten.
Als je bovenstaande config zou gebruiken kun je vervolgens de statistieken vinden op:
http://192.168.1.1:55555/haproxy?stats en daarna inloggen met de gegevens zoals ze in de configfile staan.