Extend volume zonder reboot

Soms heb je in een virtuele test omgeving wel eens meer diskruimte nodig. Het is dan eenvoudig om via een disk manager de harddisk file te vergroten. Toch zul je merken dat in je Linux omgeving de disk niet automatisch vergroot wordt.
Door onderstaande commando’s in te voeren kun je na het vergroten van de diskfile en het opstarten van de linux omgeving je partitie vergroten, zonder weer opnieuw te hoeven opstarten.
In onze omgeving gebruiken we LVM en XFS.

Login as root
yum install cloud-utils
growpart /dev/sda 2
(for the second partition)
lsblk
(check size of /dev/sda2)
pvresize /dev/sda2
pvs
(to check pvsize)
lvextend -l +100%FREE /dev/centos/root
df -Th
(check file system) in our case xfs
xfs_growfs /dev/centos/root
df -Th
(check size)